Hjælp din misbrugsramte kæreste eller ægtefælle i alkoholbehandling – for hele familiens skyld

Lever du i et forhold med en alkoholiker? Så kender du med sikkerhed til følelser som skyld, skam og sorg i det daglige. En misbrugsramt person som igennem mange år har døjet med afhængighed vil typisk ikke længere være den person du forelskede dig i eller fik børn med.

Det ses ofte i misbrugramte familier at hele familielivet antager en dynamik som er særdeles uhensigtsmæssig. Hele familiens tilværelse kommer til at dreje sig om den alkoholiserede part. Og derfor er det vigtigt – især for børnenes skyld – at du opsøger hjælp til såvel den direkte misbrugsramte som til resten af familien.

Hvor kan min misbrugsramte pårørende komme i effektiv alkoholbehandling?

Hvis du leder efter et misbrugscenter i Danmark med en høj succes rate når det handler om behandling af alkoholmisbrug kan du med fordel kontakte Stien Behandlingscenter.

Hos Stien Behandlingscenter kan du som pårørende til en misbruger for eksempel en alkoholiker, få hjælp og støtte til hele vejen igennem afvænnings processen – lige fra den svære konfrontation over den indledende afgiftning og afrusning over det egentlige behandlings forløb til den afsluttende udslusning og de opfølgende møder og samtale.

Stien Behandlingscenter vil være med dig fra start til slut. Du og eventuelle børn i forholdet kan sideløbende med din pårørendes behandling få tilbudt et såkaldt familie forløb, som kan hjælpe jer med at forstå misbruget og styrke familiens sammenhængskraft. Stien Behandlingscenter behandler nemlig misbrug og afhængighed efter en modereret version af Minnesota modellen som inddrager den misbrugsramtes livsverden som et led i heling og afvænning.

Det er meget vigtigt at den tørlagte alkoholiker har et fornuftigt fundament på hvilket han eller hun kan opbygge sit nye alkoholfri liv. Og de bærende piller i dette fundament er en stærk og kærlig familie som kan støtte op om den misbrugsramtes fortsatte udvikling og ædruelighed.

Du kan læse mere om Stien Behandlingscenter alkoholbehandling på Stien Behandlingscenter hjemmeside behandlingscenter-stien.dk