Når et familiemedlem eller en nær ven afgår ved døden, er der mange opgaver forbundet med det at være pårørende. En af dem er tømning af det såkaldte dødsbo, som er betegnelsen for det af den afdødes jordiske gods, som befinder sig i hans eller hendes bolig. Hvordan får jeg afviklet et dødsbo? Det kan godt være en hård opgave at skulle tømme den afdødes bolig for vedkommendes materielle efterladenskaber. Står du som ansvarlig for denne opgave, er du højst sandsynlig ...