Find ro og fællesskab på et kristent fristed

Er du troende kristen, og er du ofte ked af ikke at kunne dele dine religiøse tanker med andre? Så kan du med stor fordel opsøge et kristent fristed.

Hvad er fordelene ved at opsøge et kristent fristed?

Mange troende oplever hver eneste dag at de ikke kan praktisere deres åndelighed frit. I et sekulariseret samfund så som det danske ses der faktisk en smule skævt til religiøst mindede mennesker. Samfundets værdier baserer sig i høj grad på det verdslige og materielle, og ikke på det spirituelle og religiøse.

Derfor er der især mange kristne som holder deres tro og overbevisning skjult for omverdenen. End ikke den nærmeste familie eller de kæreste venner bliver indviet i denne tro og den troendes tanker. Og således kan det godt være lidt ensomt at leve i nåden.

På et kristent fristed som for eksempel et refugium er det muligt at dele sin tro og religiøsitet med andre ligesindede, for eksempel gennem samtale, bøn og liturgiske handlinger. Når du tilmelder dig et ophold på et kristent fristed kan du føle dig 100% velkommen uanset hvilken kristen retning du tilhører. I hvert fald hvis du vælger et økumenisk refugium som for eksempel Mikkelsbakke Refugium.

Hvad kan jeg opleve på Mikkelsbakke Refugium?

Mikkelsbakke Refugium er et af de kristne refugier i Danmark som byder alle kristne tros fællesskaber velkomne. Det betyder at du uanset din kristne kirke kan opholde dig og praktisere din tro og åndelighed på Mikkelsbakke Refugium.

Du behøver ikke at være medlem af den lutheransk protestantiske folkekirke, men kan sagtens tilhøre baptist kirken, den episkopale kirke, metodist kirken eller adventist kirken – eller sågar bekende dig til den katolske eller ortodokse tro. Samtidig kan du hos Mikkelsbakke Refugium møde mennesker fra andre kristne fællesskaber hvilket i sig selv er spændende.

Læs mere på mikkelsbakke.dk